Allah SWT akan mengungkap semua fitnah yang ditujukan pada pengerak dakwah. Allah akan mengambil alih langsung makar yang dibuat oleh orang musyrik. Sesunguhnya makar Allah lebih baik dari makar yang telah mereka buat.
[youtube.com=http://www.youtube.com/watch?v=mRuPauZgP68]